Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume123 issue2 (2011-08-01)
Akiyama, Mari| Kobayashi, Katsuhiro| Yoshinaga, Harumi| Ohtsuka, Yoko|
PP. 91 - 95
Hiraoka, Sakiko| Kato, Jun| Fujiki, Shigeatsu| Kaji, Eisuke| Morikawa, Tamiya| Murakami, Takatoshi| Nawa, Toru| Kuriyama, Motoaki| Uraoka, Toshio| Ohara, Nobuya| Yamamoto, Kazuhide|
PP. 97 - 101
Kuroda, Shinji| Fujiwara, Toshiya| Shirakawa, Yasuhiro| Yamasaki, Yasumoto| Yano, Syuya| Uno, Futoshi| Tazawa, Hiroshi| Hashimoto, Yuuri| Watanabe, Yuichi| Noma, Kazuhiro| Urata, Yasuo| Kagawa, Shunsuke| Fujiwara, Toshiyoshi|
PP. 103 - 109
Nishie, Manabu| Otsuka, Shinya| Tomoda, Jun| Fujiwara, Keishi|
PP. 129 - 132
Nishie, Manabu| Iwakawa, Kazuhide| Hamano, Ryousuke| Tokunaga, Naoyuki| Tunemitsu, Yousuke| Ootsuka, Shinya| Inagaki, Masaru| Iwagaki, Hiromi| Goubaru, Tomohiro| Fujita, Isao| Murakami, Takako| Tomoda, Jun|
PP. 133 - 136
PP. 137 - 139
Shimamura, Yasunori| Inoue, Madoka| Ozawa, Masatugu| Kanazawa, Tomoko| Saitou, Taiichi| Nakahara, Ryuichi| Noda, Tomoyuki| Nishida, Keiichiro| Ozaki, Toshifumi|
PP. 141 - 144
PP. 145 - 146
Kajizono, Makoto| Maeda, Megumu| Fujiwara, Satoko| Matsunaga, Hisashi| Sendo, Toshiaki|
PP. 147 - 153
PP. 155 - 157
PP. 159 - 160
PP. 161 - 162
村松 友義|
PP. 163 - 164
PP. 165 - 170
PP. 171 - 175