Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume123 issue1 (2011-04-01)
Yamada, Hiroshi| Padilla-Parra, Sergi| Park, Sun Joo| Itoh, Toshiki| Chaineau, Mathilde| Monaldi, Ilaria| Cremona, Ottavio| Benfenati, Fabio| Camilli, Pietro De| Coppey-Moisan, Maïté| Tramier, Marc| Galli, Thierry| Takei, Kohji|
PP. 1 - 11
Ichihara, Eiki| Ohashi, Kadoaki| Takigawa, Nagio| Osawa, Masahiro| Ogino, Atsuko| Tanimoto, Mitsune| Kiura, Katsuyuki|
PP. 13 - 18
Nasu, Tatsuyo| Maeshima, Yohei| Kinomura, Masaru| Hirokoshi-Kawahara, Kumiko| Tanabe, Katsuyuki| Sugiyama, Hitoshi| Sonoda, Hikaru| Sato, Yasufumi| Makino, Hirofumi|
PP. 19 - 25
PP. 27 - 31
Ishido, Nobuhiro| Tamura, Ryuji| Okamoto, Takahiro| Kadowaki, Yoshihiko| Mori, Takashi|
PP. 33 - 38
Takashima, Hirotoshi| Sasaki, Akira| Sasaki, Kaoru|
PP. 39 - 43
Noma, Kazuhiro| Tanakaya, Kohji| Takeuchi, Hitoshi| Konaga, Eiji| Fujiwara, Toshiyoshi|
PP. 45 - 48
Tanimoto, Yasushi| Tanimoto, Mitsune|
PP. 49 - 52
PP. 53 - 55
Taira, Kentaro| Matsunaga, Hisashi| Sendo, Toshiaki|
PP. 59 - 62
PP. 63 - 64
高倉 範尚|
PP. 65 - 66
中西 紀男|
PP. 67 - 68
末丸 啓二|
PP. 69 - 71
PP. 73 - 77