Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume122 issue3 (2010-12-01)
Yamashita, Toru| Kamiya, Tatsushi| Deguchi, Kentaro| Inaba, Toshiki| Zhang, Hanzhe| Shang, Jingwei| Miyazaki, Kazunori| Ohtsuka, Aiji| Katayama, Yasuo| Abe, Koji|
PP. 195 - 197
Kojima, Toru| Hashimoto, Yuuri| Kagawa, Shunsuke| Tanaka, Noriaki| Urata, Yasuo| Fujiwara, Toshiyoshi|
PP. 203 - 208
PP. 209 - 213
Harada, Sosuke| Takemoto, Mitsuhiro| Yoshio, Koutarou| Kojima, Katsuhide| Katayama, Norihisa| Katsui, Kuniaki| Kuroda, Masahiro| Matsuo, Toshihiko| Kanazawa, Susumu|
PP. 219 - 223
Kobayashi, Yuka| Yamada, Misa| Fujii, Hiromi| Ko, Yukiko| Uotani, Izumi| Tamoto, Mariko| Nada, Masako| Murai, Hiroyuki| Kado, Ei| Iwagaki, Hiromi| Tomoda, Jun| Saito, Shinya|
PP. 225 - 229
Hamano, Ryosuke| Otsuka, Shinya| Kimura, Yuuji| Nishie, Manabu| Tokunaga, Naoyuki| Miyasou, Hideaki| Tsunemitu, Yousuke| Inagaki, Masaru| Iwakawa, Kazuhide| Iwagaki, Hiromi|
PP. 231 - 236
PP. 237 - 242
Tsutsumi, Koichiro| Kawamoto, Hirofumi| Yamamoto, Kazuhide|
PP. 243 - 247
Fujii, Masakuni| Kawamoto, Hirofumi| Yamamoto, Kazuhide|
PP. 249 - 251
PP. 253 - 257
Ezumi, Satoru| Kuroda, Satoshi| Matsunaga, Hisashi| Sendo, Toshiaki|
PP. 259 - 264
PP. 265 - 267
平林 光司|
PP. 269 - 270
PP. 271 - 272
PP. 279 - 283