Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume122 issue2 (2010-08-02)
Furumatsu, Takayuki| Ozaki, Toshifumi| Asahara, Hiroshi|
PP. 95 - 99
Kawai, Yusuke| Hisamatsu, Kenichi| Matsubara, Hiromi| Fujimoto, Yoshihisa| Miyaji, Katsumasa| Munemasa, Mitsuru| Kusano, Kengo F| Ohe, Tohru|
PP. 101 - 106
Nagasaka, Takeshi| Tanaka, Noriaki| Sun, Dong-Sheng| Naomoto, Yoshio| Mastubara, Nagahide| Yagi, Takahito| Fujiwara, Toshiyoshi|
PP. 107 - 112
Uchitomi, Yosuke|
PP. 119 - 124
Miyaso, Hideaki| Nishie, Manabu| Iwagaki, Hiromi| Ishii, Hiroo| Fujita, Isao| Tomoda, Jun|
PP. 125 - 127
Hamano, Ryousuke| Otsuka, Shinya| Nishie, Manabu| Nomura, Tsunehisa| Tokunaga, Naoyuki| Miyasou, Hideaki| Takahashi, Kenji| Tsunemitsu, Yousuke| Miyoshi, Kazuya| Inagaki, Masaru| Iwakawa, Kazuhide| Takahashi, Masahiko| Iwagaki, Hiromi|
PP. 129 - 133
Iwatsuki, Keiji|
PP. 135 - 137
PP. 147 - 149
PP. 151 - 154
PP. 151 - 154
Fujiwara, Kazuo| Endo, Hirosuke| Miyake, Yoshiaki| Ozaki, Toshifumi|
PP. 159 - 162
Miyazaki, Toshiaki| Nishikori, Atsumi| Matsunaga, Hisashi| Sendo, Toshiaki|
PP. 163 - 167
PP. 169 - 170
Hiramatsu, Yuji|
PP. 171 - 172
PP. 173 - 174
佐々木 恭子|
PP. 175 - 176
PP. 177 - 182
Okayama Medical Association|
PP. 183 - 187
Hamano, Ryosuke| Inagaki, Masaru| Nishie, Manabu| Tokunaga, Naoyuki| Tsunemitsu, Yosuke| Ohtsuka, Shinya| Iwakawa, Kazuhide| Iwagaki, Hiromi| Sonobe, Hiroshi|
PP. 189 - 194