Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume122 issue1 (2010-04-01)
Yasuhara, Akihiro| Wada, Jun| Eguchi, Jun| Nakatsuka, Atsuko| Murakami, Kazutoshi| Kanzaki, Motoko| Teshigawara, Sanae| Makino, Hirofumi|
PP. 1 - 7
Ariumi, Yasuo| Kuroki, Misao| Dansako, Hiromichi| Abe, Kenichi| Ikeda, Masanori| Wakita, Takaji| Kato, Nobuyuki|
PP. 9 - 16
Watanabe, Nobuyuki| Takaoka, Munenori| Sakurama, Kazufumi| Tomono, Yasuko| Hatakeyama, Shinji| Ohmori, Osamu| Motoki, Takayuki| Shirakawa, Yasuhiro| Yamatsuji, Tomoki| Haisa, Minoru| Matsuoka, Junji| Beer, David G.| Nagatsuka, Hitoshi| Tanaka, Noriaki| Naomoto, Yoshio|
PP. 17 - 25
PP. 33 - 38
Hamano, Ryosuke| Inagaki, Masaru| Nishie, Manabu| Tokunaga, Naoyuki| Tsunemitsu, Yosuke| Ohtsuka, Shinya| Iwakawa, Kazuhide| Iwagaki, Hiromi| Sonobe, Hiroshi|
PP. 39 - 42
Mimura, Hidefumi| Fujiwara, Hiroyasu| Hiraki, Takao| Gobara, Hideo| Shibamoto, Kentaro| Kimata, Yoshihiro| Ozaki, Toshifumi| Sasaki, Satoru| Kanazawa, Susumu|
PP. 55 - 59
Tanaka, Masato| Sugimoto, Yoshihisa| Misawa, Haruo| Takahata, Tomohiro| Ozaki, Toshifumi|
PP. 67 - 71
Kawasaki, Yoichi| Matsunaga, Hisashi| Sendo, Toshiaki|
PP. 73 - 76
Sato, Yasuharu| Yoshino, Tadashi|
PP. 77 - 79
Tanaka, Noriaki|
PP. 81 - 82
PP. 83 - 84
PP. 85 - 90
PP. 91 - 93