Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume120 issue3 (2008-12-01)
Endo, Yoshikatsu| Sakai, Ryo| Ouchi, Masaaki| Onimatsu, Hideki| Hioki, Masayoshi| Kagawa, Shunsuke| Uno, Futoshi| Watanabe, Yuichi| Urata, Yasuo| Tanaka, Noriaki| Fujiwara, Toshiyoshi|
PP. 259 - 264
Suehisa, Hiroshi| Toyooka, Shinichi| Hotta, Katsuyuki| Uchida, Akiko| Soh, Junichi| Fujiwara, Yoshiro| Matsuo, Keitaro| Ouchida, Mamoru| Takata, Minoru| Kiura, Katsuyuki| Date, Hiroshi|
PP. 265 - 269
Liu, Keyue| Mori, Shuji| Takahashi, Hideo| Tomono, Yasuko| Wake, Hidenori| Kanke, Toru| Sato, Yasuharu| Hiraga, Norihito| Adachi, Naoto| Yoshino, Tadashi| Nishibori, Masahiro|
PP. 271 - 277
Mizukawa, Nobuyoshi| Tominaga, Susumu| Kimata, Yoshihiro| Onoda, Tomoo| Sugiyama, Narushi| Yamachika, Eiki| Yamada, Yousuke| Kimura, Takuji| Takeuchi, Tetsuo| Ueno, Takaaki| Takagi, Shin|
PP. 299 - 305
Ichikawa, Tomotsugu| Kurozumi, Kazuhiko| Date, Isao|
PP. 307 - 312
Takemoto, Mitsuhiro| Katayama, Norihisa| Katsui, Kuniaki| Kanazawa, Susumu|
PP. 313 - 320
Fujiwara, Toshiyoshi| Tanaka, Noriaki|
PP. 321 - 327
PP. 337 - 341
PP. 343 - 345
PP. 347 - 350
Yamashita, Haruhiro|
PP. 351 - 352