Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume120 issue1 (2008-05-01)
Kishimoto, Hiroyuki| Kojima, Toru| Watanabe, Yuichi| Kagawa, Shunsuke| Fujiwara, Toshiya| Uno, Futoshi| Teraishi, Fuminori| Kyo, Satoru| Mizuguchi, Hiroyuki| Hashimoto, Yuuri| Urata, Yasuo| Tanaka, Noriaki| Fujiwara, Toshiyoshi|
PP. 13 - 21
Matsuoka, Ken-ichi| Aoyama, Kazutoshi| Koyama, Motoko| Hashimoto, Daigo| Asakura, Shoji| Ichinohe, Tatsuo| Tanimoto, Mitsune| Teshima, Takanori|
PP. 23 - 28
Watanabe, Atsuyuki| Kusano Fukushima, Kengo| Morita, Hiroshi| Miura, Daiji| Sumida, Wakako| Hiramatsu, Shigeki| Banba, Kimikazu| Nishii, Nobuhiro| Nagase, Satoshi| Nakamura, Kazufumi| Sakuragi, Satoru| Ohe, Tohru|
PP. 35 - 41
Naomoto, Yoshio| Yamatsuji, Tomoki| Shirakawa, Yasuhiro| Takaoka, Munenori| Fujiwara, Yasuhiro| Tanabe, Shunsuke|
PP. 55 - 61
Kunisada, Toshiyuki| Ozaki, Toshifumi|
PP. 77 - 81
Kinomura, Masaru| Sugiyama, Hitoshi| Makino, Hirofumi|
PP. 83 - 86
PP. 87 - 89
Shinomiya, Kazuaki| Kitamura, Yoshihisa| Ueshima, Satoshi| Satoh, Tomoaki| Sendo, Toshiaki|
PP. 91 - 94
Tanimoto, Mitsune|
PP. 95 - 96
PP. 101 - 103
PP. 105 - 106
PP. 107 - 113