Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume115 issue2 (2005-09-30)
Morimoto, Yoshinori| Iwagaki, Hiromi| Morishita, Norio| Nakagawa, Hitoshi| Matsubara, Nagahide| Isozaki, Hiroshi| Kaji, Eisuke| Okada, Hiroyuki| Mizuno, Motoo| Shiratori, Yasushi| Tnaka, Noriaki|
PP. 119 - 123
PP. 145 - 150
金廣 有彦|
PP. 155 - 159