Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume106 issue3-4 (1994)
Makino, Hirohumi| Nagake, Yoshio| Ogura, Toshio| Haramoto, Toshinori| Matsumoto, Mitsuhito| Haramatsu, Makoto| Mino, Yasuaki| Nishimura, Shigeaki| Taniai, Kazuhi| Kumagai, Isao| Komoto, Kiichi| Takehisa, Yoshiaki| Matsuura, Umeharu| Suga, Yoshihiko| Ota, Zensuke|
PP. 253 - 259
Ishii, Yasunori| Inoue, Fumiyuki| Shin, Ryuhan| Ishizuka, Shinji| Funaki, Naoto| Muramatsu, Tomoyoshi| Kamikawa, Yasuaki| Tanaka, Noriaki| Orita, Kunzo| Oda, Koji| Seo, Kenji|
PP. 299 - 304