Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume105 issue1-2 (1993-02-27)
Kuroda, Muneaki| Iwagaki, Hiromi| Matsubara, Nagahide| Kimura, Toshikazu| Nonaka, Yasuyuki| Nezu, Masashi| Yoshinaga, Masao| Jikuhara, Atsushi| Hizuta, Akio| Orita, Kunzo|
PP. 29 - 33
Shiiki, Shigeo| Nakagawa, Kazuhiro| Sasaki, Hiroshi| Yamashita, Yutaka| Yumura, Masahito| Kodani, Johji| Yunoki, Yasuhiro| Orita, Kunzo|
PP. 35 - 41
Murakami, Takuro| Taguchi, Takehito| Ohtsuka, Aiji|
PP. 49 - 53
PP. 231 - 239
中国脳卒中研究会|
PP. 241 - 249