Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume104 issue1-2 (1992)
Kataoka, Kazuhiko| Naomoto, Yoshio| Muro, Masahiko| Kojima, Kazushi| Horiki, Sadayuki| Hizuta, Akio| Tanaka, Noriaki| Orita, Kunzo|
PP. 21 - 27
Watanabe, Shuichi| Kawakami, Takashi| Inokuchi, Ikuo| Uno, Kin-ya| Ohomichi, Takuya| Fukazawa, Motoharu| Yoneda, Takaaki| Fukushima, Kunihiro| Masuda, Yu| Kamikawa, Yasuaki|
PP. 29 - 38
Shiiki, Shigeo| Fuchimoto, Sadanori| Iwagaki, Hiromi| Hamada, Hiroshi| Hizuta, Akio| Oirita, Kunzo|
PP. 51 - 56
岡山骨移植研究会|
PP. 195 - 196
PP. 197 - 203