Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume103 issue11-12 (1991)
Inoguchi, Kazuhito| Iwagaki, Hiromi| Hamanaka, Sohei| Moreira, Luis Fernando| Nanba, Hiroshi| Okabayashi, Takahiro| Hizuta, Akio| Orita, Kunzo|
PP. 1171 - 1176
Satoh, Shuhei| Kitagawa, Takahiro| Satoh, Nobuo| Togami, Izumi| Kimoto, Shin| Hiraki, Yoshio| Uno, Satoru| Kumon, Hiromi| Ohmori, Hiroyuki|
PP. 1177 - 1181
Itadani, Tsutomu| Hirai, Yosikazu| Kanemasa, Yasuhiro| Nagamachi, Eiko|
PP. 1207 - 1214