Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume102 issue9-10 (1990-10)
Kitani, Hikaru| Mifune, Takashi| Kawauchi, Kazuhisa| Okazaki, Morihiro| Tanizaki, Yoshiro| Takahashi, Hisaho| Tada, Sinya| Takahashi, Kiyoshi| Kimura, Ikuro| Ishii, Akira|
PP. 1043 - 1050
Nakagiri, Yoshitada| Miyake, Hideaki| Sugita, Katsuhiko| Mikami, Yasutaka| Inamura, Keiji| Mimura, Seiichi| Ohkawa, Yoshihiro| Takeda, Yoshihiro| Hiraki, Yoshio| Fujiki, Tomokazu| Kishi, Kanji| Chihara, Naoto|
PP. 1167 - 1173
PP. 1219 - 1228