Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume102 issue1-2 (1990-02)
Iwagaki, Hiromi| Yunoki, Sho| Higuchi, Yasuhiko| Fuchimoto, Sadanori| Orita, Kunzo| Horie, Yasushi|
PP. 1 - 6
Nanikawa, Ryo| Hashimoto, Yoshiaki| Moriya, Fumio| Miyaishi, Satoru| Nakai, Miyoko| Yang, Xu| Guo, Chun Gang|
PP. 23 - 36
Taiji, Sogo| Kumura, Masashi| Kobiki, Naoki| Ogasawara, Nozomi| Haraoka, Shoichi| Saito, Daiji| Tsuji, Takao|
PP. 189 - 197
Nakagiri, Yoshitada| Yamada, Toshiharu| Sugita, Katsuhiko| Mikami, Yasutaka| Ohkawa, Yoshihiro| Inamura, Kenji| Oguri, Nobuhiro| Nagaya, Isao| Noriyasu, Toshiaki| Okazaki, Yoshio| Inoue, Nobuhiro| Togami, Izumi| Hiraki, Yoshio|
PP. 217 - 225
中国脳卒中研究会|
PP. 269 - 276
岡山骨移植研究会|
PP. 277 - 279