Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume100 issue9-10 (1988)
PP. 857 - 872
Hosokawa, Nobuyuki| Tanabe, Masatada| Ohkawa, Motoomi| Kojima, Kanji| Seo, Hiroyuki| Kazuno, Hiroshi| Imawaki, Seturoh| Hino, Ichiroh|
PP. 915 - 920
Hosokawa, Nobuyuki| Miyamoto, Tsutomu| Matsuno, Shinsuke| Kawasaki, Yukiko| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada|
PP. 921 - 926
Noriyasu, Toshiaki| Hiraki, Yoshio| Takeda, Yoshihiro| Mimura, Hidehumi| Mitani, Masahiko| Nagayama, Masako| Kimoto, Shin| Kaji, Mitsumasa| Hashimoto, Keiji| Aono, Kaname|
PP. 951 - 957
PP. 971 - 979
岡山医学会|
PP.