Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume100 issue1-2 (1988)
Terasaka, Ritsuko| Yamanari, Hiroshi| Togawa, Junichiro| Ihara, Keiko| Kobiki, Naoki| Hagihara, Hidenori| Matsuno, Shigeru| Matsubara, Katashi| Yamada, Nobuyuki| Yoshida, Hidenori| Saito, Daiji| Haraoka, Shoichi| Tsuji, Takao|
PP. 31 - 36
Song, Zheng-Ian| Kikuta, Akio| Ohtani, Osamu| Ohtsuka, Aiji| Murakami, Takuro| Sano, Tadashi|
PP. 177 - 185
Liu, Jing-Jie| Ohtani, Osamu| Kiuta, Akio| Ohtsuka, Aiji| Taguchi, Takehito| Murakami, Takuro| Sano, Tadashi|
PP. 187 - 194
PP. 195 - 204