Asanuma, Tomomitsu| Tsukamoto, Osamu| Ogawa, Kouji|