Iwasaki, Shiho| Takada, Kanta| Yamamoto, Etsuyo| Noshiro, Shuichi|